bonus boni

17 tekstów – auto­rem jest bo­nus bo­ni.

Miłość da­je podwójną moc - moc dziele­nia te­go co złe i mnożenia te­go co dobre. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 czerwca 2015, 20:47

Nie sztuką jest żyć w związku bez kłótni-sztuką jest pot­ra­fić po­wie­dzieć kocham, mi­mo og­ro­mu złości 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 lutego 2015, 14:12

Tracąc rodzi­ca dziec­ko boi się te­raźniej­szości, z cza­sem zaczy­na prze­rażać je przyszłość. Naj­ważniej­sze chwi­le do­rosłego życia trze­ba przeżyć bez tej osoby. 

myśl • 12 czerwca 2014, 17:32

Kochać ideal­nie, nie oz­nacza bezbłędnie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 listopada 2013, 23:34

W związku nie unik­nie się spięć, ale ważne, żeby nic się przy nich nie spaliło. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 października 2013, 22:21

Miłość jest mis­trzy­nią kompromisów. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 września 2013, 12:22

Miłość, to świado­mość że po­za ser­cem mężczyz­na wziął również Two­je emoc­je, zarówno te dob­re jak i te złe. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 lipca 2013, 14:43

Miłość, to ten spokój w głosie, kiedy mówisz dob­ra­noc bez oba­wy o ko­lej­ny dzień. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 lipca 2013, 02:16

10 lat pustki

Na początku krzyczałam, pi­sałam lis­ty, ob­rażałam się, złościłam. Przep­raszam, byłam jeszcze dziec­kiem. Wiem, że wal­czyłaś, że nie chciałaś odejść. Wiem Ma­mo. Dzi­siaj nie ma już żalu, nie ma złości. Jest tyl­ko smutek, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 12 czerwca 2013, 10:52

Przed większością ludzi tłumaczyć się nie war­to, przed po­zos­tałymi nie ma potrzeby. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 listopada 2012, 17:47
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

17 stycznia 2016, 19:49bonus bo­ni sko­men­to­wał tek­st Każdy z nas cze­goś [...]

13 czerwca 2015, 20:47bonus bo­ni do­dał no­wy tek­st Miłość da­je podwójną moc [...]

8 lutego 2015, 17:01bonus bo­ni sko­men­to­wał tek­st Nie sztuką jest żyć [...]

8 lutego 2015, 16:21mill sko­men­to­wał tek­st Nie sztuką jest żyć [...]

8 lutego 2015, 14:14wdech sko­men­to­wał tek­st Nie sztuką jest żyć [...]

8 lutego 2015, 14:12bonus bo­ni do­dał no­wy tek­st Nie sztuką jest żyć [...]

12 czerwca 2014, 17:32bonus bo­ni do­dał no­wy tek­st Tracąc rodzi­ca dziec­ko boi [...]